Dodatek węglowy – informacja o składaniu wniosków

przez | 18 sierpnia, 2022

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o dodatku węglowym. Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi 3000,00 zł Wnioski o wypłatę składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. Wnioski składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty epuap) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego (do pobrania)

Content retrieved from: http://www.urzadgminy.gniezno.pl/gniezno/portal/wiadomosci/aktualnosci/dodatek-weglowy-informacja-o-skladaniu-wnioskow.html.