blob

przez | 9 września, 2022

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu to urządzenie, które powinno być obecne, w każdym znaczącym pomieszczeniu. Nieważne czy jest tu mowa o biurze, sklepie a nawet mieszkaniu. Dzięki niemu zwiększa się poziom bezpieczeństwa na terenie całego obiektu. Jest wiele wyłączników prądu na rynku. Ich renoma często idzie w parze z jakością. Na bezpieczeństwie nie ma co oszczędzać i warto wybrać jedyny na polskim rynku produkt na polskim rynku z tej kategorii, który posiada certyfikat czyli przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) CX2004.

Co należy wiedzieć o przeciwpożarowym wyłączniku prądu?

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku określa, jakie warunki techniczne muszą spełniać przeciwpożarowe wyłączniki prądu. Z różnych przepisów wynika na przykład to, że urządzenie to powinno być umieszczone w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza. Ponadto ważne jest też odpowiednie oznakowanie takiego wyłącznika.

Z jakich elementów składa się przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

To z jakich części składa się przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) określa załącznik, który znajduje się w Rozporządzeniu Ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku. Są to następujące elementy:

urządzenie wykonawcze – jego zadaniem jest odłączenie dopływu energii elektrycznej do obiektu

urządzenie uruchamiające – jak sama nazwa wskazuje, uruchamia całą procedurę odłączenia prądu w budynku

urządzenie sygnalizujące – wskazuje na wyłączenie zasilania w obiekcie poprzez świecenie ciągłe. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu CX2004 składa się z urządzenia wykonawczego i sygnalizującego. Płynnie działa wraz z urządzeniami uruchamiającymi innymi producentów, jeśli te są z nim kompatybilne.

Dlaczego warto kupić przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Podstawowym wyposażeniem, każdego budynku powinna być nawet mała gaśnica. Większe obiekty często mają hydrant. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu nie zapobiega bezpośrednio pożarowi, ale eliminuje potencjalne zagrożenia, które może spowodować wybuch ognia w obiekcie. Poprawnie działające urządzenie powinno odcinać dopływ energii elektrycznej do prawie wszystkich odbiorników. Istnieje jednak pewien wyjątek, mówiący o tym, że prądu nie powinno się pozbawiać tych urządzeń , których funkcjonowanie jest konieczne w takiej sytuacji kryzysowej.

Czym różnią się poszczególne wyzwalacze?

Na rynku można wyróżnić dwa rodzaje wyzwalaczy: wzrostowy i zanikowy. Różnią się od siebie nie tylko budową, ale przede wszystkim zastosowaniem.

Wyzwalacz wzrostowy jest odpowiedzialny za otwarcie styków urządzenia wykonawczego PWP, gdy napięcie zasilające zostanie podane na cewkę wyzwalacza. Niestety, ale to rozwiązanie ma jedną dużą wadę. Jeśli uszkodzony zostanie przewód pomiędzy urządzeniem uruchamiającym a urządzeniem wykonawczym lub jeśli napięcie zasilające w sieci zaniknie, wyłącznik nie zostanie wyłączony.

Wyzwalacz zanikowy to bezpieczniejsze rozwiązanie. Styku urządzenia wykonawczego zostaną otworzone w sytuacji zaniku lub obniżenia się napięcia poniżej wartości dopuszczalnej przez cewkę wyzwalacza.