Czym jest strategia koncentracji?

przez | 23 grudnia, 2022

Strategia koncentracji to jedna ze strategii konkurencyjnych przedsiębiorstwa mająca na celu budowanie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej w długim okresie oraz osiąganie lepszych wyników niż konkurenci w konkretnym sektorze. Strategia koncentracji polega na skupieniu postępowań firmy na określonej grupie odbiorców, określonym asortymencie produktów. Opiera się na szczegółowej specjalizacji produktowej i rynkowej oraz unikaniu konkurencji między rynkami.

Czym jest strategia koncentracji?

W przeciwieństwie do innych strategii konkurencyjnych, strategie koncentracji skupiają się przede wszystkim na najwyższej jakości obsłudze określonych segmentów rynku, realizacji celów strategicznych dotyczących tylko określonych segmentów, a nie całej branży. Fakt ten wynika z tego, że firmie znacznie łatwiej i efektywniej jest strategicznie sprostać wymaganiom wąsko zdefiniowanych segmentów niż w przypadku konkurencji o większej skali, czyli ogólnobranżowej. To posunięcie nie tylko poprawi ogólne zadowolenie klientów, ale także pomoże obniżyć koszty usług dla branży.

Na czym opiera się strategia koncentracji?

Strategia koncentracji opiera się na precyzyjnym określeniu specyficznych potrzeb wybranych małych segmentów rynku i dostosowaniu do nich danej oferty. Firma koncentruje się na wybranych elementach swoich produktów, które są istotne dla jej klientów lub na samej produkcji, która wymaga pełnej specjalizacji produktowej. Opiera się na wyszukiwaniu nisz rynkowych, które są zarówno elastyczne, jak i posiadają potencjał rozwojowy. Segmenty należy wykonać po analizie firmy (w stosunku do tego, co jest oferowane), czyli po: rentowności, wielkości sprzedaży, wielkości popytu, intensywności konkurencji w segmencie, koszty obsługi segmentu, koszty badań i obsługi sprzedaży. Oferowane produkty powinny całościowo sprostać wymaganiom jakościowym klientom. Warunkiem strategii jest dokładne zdefiniowanie luki rynkowej i pełne skupienie się na niej. Strategia koncentracji nie wymaga od firmy znacznych nakładów finansowych, ale poprzedzić ją może dokładne i rzetelne badanie rynku, mające na celu określenie potrzeb nabywców oraz stanowiące podstawę do wyboru segmentów docelowych.