LOKALNY PUNKT POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

przez | 24 maja, 2022

Na terenie powiatu gnieźnieńskiego Fundacja „Dziecko w Centrum” uruchomiła Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gnieźnie ma swoją siedzibę na osiedlu Orła Białego 20, 62-200 Gniezno – w siedzibie Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Terminy dyżurów: poniedziałek w godz. 11:00-16:00, środa w godz. 11:00-16:00, wtorek w godz. 08:00-13:00, środa w godz. 15:30-20:30.

Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem, takim jak:

• przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja)
• przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo)
• przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu
(np. uszkodzenie ciała)
• przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
• przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie)
• wypadki komunikacyjne

świadkiem lub osobą najbliższą osobie pokrzywdzonej przestępstwem, możesz się skontaktować.

Każda osoba, która została pokrzywdzona przestępstwem, świadek przestępstwa oraz osoby im najbliższe może uzskać bezpłatną:
• pomoc prawną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
• pomoc mediacyjną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
• pomoc psychologiczną – osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie i osoby najbliższe
• pomoc psychiatryczną – osoby pokrzywdzone przestępstwem
 wsparcie opiekuna osoby pokrzywdzonej
przestępstwem – osoba pierwszego kontaktu.

W punkcie można się dowiedzieć o pomocy materialnej w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa, m.in.:
• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych oraz kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych
• organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących
kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
• finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań
czynszowych i opłat
• finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej
• pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych oraz świadczeń zdrowotnych i lekarstw
• pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia,
środków czystości i higieny osobistej
• finansowanie kosztów wyjazdu osoby uprawnionej wraz
z małoletnim dzieckiem

http://dzieckowcentrum.org/

Content retrieved from: https://gniezno.policja.gov.pl/wl3/aktualnosci/235590,LOKALNY-PUNKT-POMOCY-POKRZYWDZONYM-PRZESTEPSTWEM.html.